English O nás
Nejnovější zemětřeseníPředchozí zemětřeseníSlovníčekÚFZČEZSÚJBSeismologické odkazy

Seismologický informační displej Temelín a Dukovany provozuje Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno na žádost ČEZ a.s. Displej vznikl v roce 2002 jako plnění požadavků tzv. Melkského procesu. Jeho účelem bylo od počátku informování veřejnosti, organizačních jednotek státu i místních samospráv o výskytu významných zemětřesení v širším okolí Temelína a jejich dopadech na lokalitu JE Temelín. K tomu jsou využívána data z lokální seismologické sítě, kterou Ústav fyziky Země provozuje v okolí JE Temelín k podrobnému seismologickému monitorování již od roku 1992. K tomuto roku byly zpětně doplněny informace o nejvýznamnějších zemětřeseních.

V roce 2015 byly informace na displeji rozšířeny i pro Jadernou elektrárnu Dukovany, která je nově rovněž monitorována lokální sítí seismických stanic provozovaných Ústavem fyziky Země.

Na displeji jsou publikovány pouze ověřené informace o zemětřeseních interpretovaných seismologem (ne automatické lokalizace).

Výběr zveřejněných zemětřesení je dán jejich významem pro lokality českých jaderných elektráren, nepředstavuje proto kompletní seznam zemětřesení pro středoevropský region.